Sanering af asbest

Asbest er farligt,- og skal derfor behandles forsvarligt!

Er du bekymret for asbest i dit hjem eller på din arbejdsplads?

- Randers Isolering er her for at hjælpe!

 

Vi er eksperter i at udføre sikker og effektiv asbestsanering af alle former for materialer, herunder rør, ventilationskanaler, loft- og tagplader samt meget mere.

Vores medarbejdere besidder de nødvendige uddannelser / asbestbeviser og benytter det nyeste udstyr på markedet for at sikre en forsvarlig håndtering af asbesten. Vi er opmærksomme på de miljø- og sundhedsmæssige risici ved PCB, som er et udbredt problem i mange danske bygninger.

Vi sørger for, at alt asbestaffald bortskaffes korrekt i lukkede containere og deponeres på godkendte lossepladser.

Vi indrapporterer alle vores jobs til arbejdstilsynet og følger nøje deres krav for at sikre et sikkert og trygt arbejdsmiljø.

Så hvis du står overfor en opgave med asbestsanering, kan du trygt overlade opgaven til os, da vi har den nødvendige viden, erfaring og certificering til at håndtere materialer med PCB på en sikker og forsvarlig måde.

 

Vi står klar til at hjælpe og garantere en professionel og pålidelig indsats

 

Læs mere om: